Beteckningen 3pl kan verka främmande, men sanningen är att tredjepartslogistik företag är en vanlig tjänst nu för tiden. Det går under flera olika benämningar. Det är ett uttryck som kommit från third party logistics på engelska och förkortas ofta 3pl. Ett mer vardagligt sätt att uttrycka det på är lagerhållning åt andra företag alternativt logistik för andra företag. Detta är en tjänst som kan vara viktig för alla typer av verksamheter som har behov av att packa, lagra, och plocka olika produkter på ett sätt som både är effektivt, snabbt och prisvärt.

Det gemensamma för dessa begrepp är att det handlar om ett företag som utför diverse logistiktjänster åt andra företag. De väljer då att inte använda sig av egna lager, i egna byggnader. De har då heller inte någon egen personal. Detta gör att de kan undvika alla typer av administrativa belastningar som detta normalt sett skulle utgöra.

Tredjepartslogistik är en kostnadseffektiv lösning

Fler och fler företag använder sig av e handel och kan då välja att lägga ut sina logistiktjänster till ett 3pl företag. Det kan handla om samtliga sådana eller om delar av verksamheten. Exempelvis kan det handla om att ett företag växer fort. Då kan det vara enklare och effektivare ur kostnadssynpunkt att istället samarbeta med ett företag som utför dessa tjänster. Detta gör att man kan växa i sin egen takt, vilket naturligtvis är en väldigt stor fördel.

Tredjepartslogistik är alltså en allt mer förekommande lösning för företag som behöver en ökad flexibilitet för att optimera sin verksamhet. Det är allt vanligare att folk shoppar online och e-handeln växer stadigt. Detta ställer krav på nya lösningar som är anpassade för den här tidens problem och logistikbehov.