Är din byggställning utrustad för alla väder? Det är viktigt att inte tappa viktig arbetstid bara för att vädret inte är de bästa. På våra breddgrader är vädret ofta opålitligt, både sommartid och vintertid, och det är viktigt att din utrustning klarar alla påfrestningar som det nordiska klimatet utsätter oss för. MonZon har tagit fasta på detta, och har skapat produkter som gör byggarbetsplatsen väderskyddad.

Detta är viktigt både för personalens säkerhet, och för företagets ekonomi. Utan rätt byggställning är det lätt att springa på problem. Hos MonZon hittar du ett komplett utbud av produkter för att hjälpa dig med just detta, till priser som är vettiga. Rätt utrustning är en investering för framtiden.

Varumärket MonZon lanserades 2005, men företaget består av tredje generationens entreprenörer inom branschen. De har lång och gedigen erfarenhet inom yrket, och arbetar alltid hårt för att underlätta för ställningsmontören.

Detta fokus har lett till många ovärderliga produkter som nu finns på marknaden. Här finns flera produkter som kan hjälpa dig till både bättre säkerhet och en stabil produktivitet. Monzon kan byggställningar, helt enkelt.

Innovativa lösningar för att göra din byggställning säker

De är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, två viktiga certifieringar i sammanhanget. Deras innovativa lösningar och konkurrenskraftiga priser gör dem till en marknadsledande aktör på området.

På deras webbsida kan du handla säkert med alla former av betalningssätt, och de har ett starkt fokus på service. Du kan alltid vända dig till dem om du  vill veta mer, eller har några frågor kring deras produktutbud. Här kan du med all säkerhet hitta lösningar som gör din byggställning och arbetsplats säker att vistas på i alla väderlekar och situationer.